Ιστορία Ε’ Δημοτικού

Στα βυζαντινά χρόνια

Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για το μάθημα της Ιστορίας Ε’ δημοτικού. Είναι γραμμένο σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο και ακολουθεί τις αρχές του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΣ). Ακολουθώντας τη σύγχρονη διδακτική προσέγγιση το σχολικό αυτό βοήθημα έχει στόχο να διευκολύνει τους μαθητές στην κατανόηση και απόδοση της ύλης του μαθήματος αλλά και να αποτελέσει ένα πολύτιμο και φιλικό βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς.

Δρ. Π. ΜωραΐτουΔρ. Γ. Δόριζα
εικονογράφηση: Ιούλιος Μαρουλάκης

Άγκυρα, 2008
356 σελ.
ISBN 978-960-422-687-0, [Κυκλοφορεί]